-Leif- Västra Stambanan och Jämställdhetspris

0kommentarer

Måndagen inleddes med två viktiga möten i Göteborg. Först styrgrupp med Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie för Västra Stambanan, följt av möte med Västra Stambanegruppens medlemskommuner. För att klara efterfrågan på mer kapacitet i järnvägssystemet så står det allt mer klart att kraftfulla åtgärder måste till för att möta behoven på Västra Stambanan. Frågan är bara om Västsverige är tillräckligt samstämmiga för att ta lika stor plats i debatten om infrastrukturbehoven som ett alltid samstämmigt Stockholm/Mälardalen är? I början av april så kommer styrgruppen för Åtgärdsvalstudien att ha möte och ta ställning till Trafikverkets förslag till åtgärder i det medellånga perspektivet 2014-2025 och möjliga alternativa åtgärder i det långa perspektivet 2025-2040. Att arbeta med infrastruktur innebär att arbeta med långa tidshorisonter. En sak som jag dock lärt mig är att enighet och samsyn är en förutsättning för att få beslutfattarnas gillande oavsett partifärg på regering. Västsverige har inte råd att misslyckas på denna punkten!

Värdiga prismottagare av Skövde kommuns jämställdhetspris 

I kväll hade jag äran att vid kommunfullmäktiges möte tilldela Gymnasium Skövdes Vård och omsorgsprogram Skövde kommuns Jämställdhetspris för 2013. Programmet är det mest populära Vård och omsorgsprogrammet i Sverige och har dessutom sedan flera år tillbaka lyckats mycket bra med att få pojkar att söka till utbildningen. I riket är det i genomsnitt 12-15 procent pojkar som läser Vård och omsorgsprogrammen i Skövde är siffra runt 40 procent. Stort grattis Gymnasium Skövde, programledning, lärare och elever till utmärkelsen!

/Leif

 

Gymnasium Skövde, Jämställdhetspris, Trafikverket, Västra Stambanan, Västra Stambanegruppen, Västsverige, Vård- och omsorgsprogram, Åtgärdsvalsstudie,

Kommentera

Publiceras ej