-Leif- Ökad säkerhet i skogen drar fullt hus!

0kommentarer

 Arbete i skog med trädfällning och motorsåg tillhör de farligaste arbetena, sett till antalet olyckor varje år, vissa med dödlig utgång. Att tänka säkerhet i alla lägen och att förutse händelseförlopp är viktigt, men lika viktigt är också att du har riktig skyddsutrustning och att säkerhetsanordningarna på motorsågen är i funktion.
Säker Skog är ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen och LRF skogsägarna och genomför en utbildning under några tillfällen för att öka säkerhetskunnande vid arbete med motorsåg och skogsarbete. I kväll var det en första träff för skogsägare i Skövdeområdet i Horns bygdegård.
 

Intresset var mycket stort och bygdegården fylldes till sista plats. Under flera år tillbaka har jag tänkt att förbättra mina kunskaper om säkert skogsarbete, men så har det inte blivit av och inte prioriterat. Kvällen var riktigt bra och jag kan verkligen rekommendera alla skogsägare att gå när tillfälle ges.  Nästa träff ska vi gå igenom vår egna säkerhetsutrustning och se om den är godkänd.
För övrigt var det trevligt att träffa många tidigare bondekollegor i kväll, även om jag var där som skogägaren Walterum blev det mycket politik runt kaffebordet och i pausen. Goda råd behöver inte alltid vara dyra oavsett de gäller säkerhet i skogen eller politiken. 
 
/Leif
EU-projekt, Motorsåg, Säker Skog, Säkerhet,