-Leif- Stoppa CPM uranjakt på Billingen efter miljökatastrofen i Finland

1kommentarer

Just nu pågår en juridisk process om det Canadensiska bolaget Continental Precious Minerals inc. ansökan om förlängt undersökningstillstånd på Billingen för att fortsätta sin uranjakt. Detta sker samtidigt som en stor miljökatastrof, som vi ännu inte vet omfattningen av, äger rum vid Talvivaaragruvan i Finland. Vattnen runt gruvan är kraftigt förorenade av nickel, uran, kadmium och andra tungmetaller. Kommunen - Sotkamo - känner sig slagen till marken. Kommunstyrelseordföranden säger så här:  
 
-Vi hade hoppats så mycket på Talvivaaragruvan, men fick i stället en naturkatastrof i famnen
 
Såväl CPM och bolaget Aura som letar efter uran i Storsjöbygden i Jämtland har pekat på Talvivaara som ett föredöme. Brytningen där sker i svart skiffer, som är närbesläktat med alunskiffret. Tanken för CPM som prospekterar i Billingen (och det sistnämnda bolaget även kring Storsjön) är att de ska använda sig av samma metod som i Talvivaara, biokemisk lakning eller höglakning. Denna metod innebär större risker för omgivningarna än mer slutna processer - vilket miljökatastrofen tydligt visar.
Den miljökatastrof som nu skett vid Talvivaaragruvan visar att konsekvenserna i våra mer tätbefolkade kulturbygder, Billingen och Storsjöbygden, sannolikt skulle bli än allvarligare än i det glesbefolkade området i östra Finland.
Uranbrytning hör inte hemma i Västgötabergen, som Skövdes kommunalråd kommer jag fortsätta meddela till CPM att varje satsad krona är en bortkastad krona. Det politiska motståndet är kompakt och det kommunala vetot kommer användas om det blir aktuellt med en koncession för gruvbrytning, det har såväl Skövde, Skara, Falköping och Tidaholms kommuner beslutat. 
/Leif 
 
CPM, Aura, Billingen, Storsjöbygden, Nej till uranbrytning, Västgötabergen, Talvivaaragruvan, Miljökatastrof,

1 kommentarer

Anonym

15 Nov 2012 07:56

Jättebra att du tydliggör likheten mellan gruvan i Finland och en tilltänkt CPM-gruva på Billimgen och vid Storsjön. Många tycks tro att det inte är skillnad på effekter av kalkbrytning och uranbrytning och koncentrerar sig på att motverka kalkbrytning.

Kommentera

Publiceras ej