-Leif- Annie behövs som ny partiordförande

1kommentarer

På Dagens Nyheters Debattsida är vi idag elva stycken kommun-, landsting- och riksdagsföreträdare som öppet tar ställning för Annie Johansson som Centerpartiets nya ledare. Detta gör vi samtidigt som valberedningen senare idag kommer presentera vilka personer som tackat ja till att kandidera i en öppen demokratisk process inför partistämman i september.
Vi som är författare och undertecknare av debattartikeln tycker det är oerhört viktigt att valet av en ny centerledare kopplas till vilken politik som kandidaten står för. För oss är det viktigt att den frihetliga kompass Centerpartiet vann väljarnas förtroende på i valet 2006 är den som ska stå högt på agendan med en ny ledare. Här finns ett tomrum i svensk politik och det återknyter också mycket starkt till Centerpartiets rötter.

Citat ur debattartikeln:
"Den frihetliga vägen för Centerpartiet är oåterkallelig. Den fyller ett idémässigt tomrum i den svenska debatten och den återknyter starkt till partiets rötter, där landsbygdens folk vände sig mot överheten och övertron på statliga lösningar. Dessa idéer är åter nyckeln till utveckling i hela landet; det är genom färre hinder för företagsamheten, genom större öppenhet mot omvärlden och genom ökad tilltro till individers och frivilliga gemenskapers förmåga som verkligt hållbar utveckling kan åstadkommas. Visst kan bidrag av olika slag vara till hjälp, men utveckling kan bara människorna själva åstadkomma, genom företagsamhet, samarbete och initiativkraft."

Debattartikeln i sin helhet kan du läsa här

På facebook har det skapats en grupp där du också kan uttrycka ditt stöd för Annie du når den genom att klicka här

Ha en bra dag
/Leif 


1 kommentarer

Göran

21 Jul 2011 17:47

Annie Johansson som partiledare vore ett lyft för Centern!

Kommentera

Publiceras ej